Záruka a údržba

Slávnostne sľubujeme:

Bez ohľadu na to, kde sú vaše generátorové agregáty, naši celosvetoví partneri vám môžu poskytnúť profesionálne, rýchle technické poradenstvo a služby.Pri správnej prevádzke v súlade s návodom na obsluhu by operátori mali tiež vykonávať pravidelnú kontrolu, nastavovanie a čistenie všetkých častí pre hladký chod a údržbu generátora počas dlhej životnosti.Okrem toho pravidelná údržba a opravy sú prospešné, aby sa predišlo predčasnému roztrhnutiu a opotrebovaniu všetkých dielov.

Poznámky:

Súčiastky, ktoré sa rýchlo opotrebúvajú, súčiastky s rýchlou spotrebou a akékoľvek chyby, ktoré vznikajú v dôsledku chybných operácií spôsobených človekom, nedbalej údržby a neschopnosti prevádzkovať a udržiavať súlad s pokynmi na prevádzku a údržbu, nie sú kryté v rámci našej záruky.


Pošlite nám svoju správu:

Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju