Záruka a údržba

Slávnostne sľubujeme:

Nech sú vaše generátorové agregáty kdekoľvek, naši svetoví partneri vám môžu poskytnúť profesionálne, pohotové, technické poradenstvo a služby. Pri správnom fungovaní v súlade s návodom na obsluhu by prevádzkovatelia mali tiež vykonávať pravidelnú kontrolu, nastavovanie a čistenie všetkých častí, aby sa zabezpečil plynulý chod a údržba po dlhú životnosť generátora. Pravidelná údržba a opravy sú okrem toho prospešné, aby sa zabránilo predčasnému roztrhnutiu a opotrebeniu všetkých súčastí.

Poznámky:

Na diely s rýchlym opotrebovaním, diely s rýchlou spotrebou a na chyby, ktoré vzniknú v dôsledku chybnej prevádzky spôsobenej človekom, nedbanlivej údržby a nemožnosti obsluhy a údržby v súlade s pokynmi na obsluhu a údržbu, sa záruka nevzťahuje.


Pošlite nám vašu správu:

Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju